جستجونحوه ثبت سفارش
16512

نحوه ثبت سفارش

مراحل خرید کالا

  1. پس از مشاهده کالا و انتخاب آن دکمه اضافه کردن به سبد خرید را کلیک کنید.
  2. در این مرحله تعداد محصول را انتخاب نمائید و دکمه تکمیل سفارش را کلیک کنید.
  3. اطلاعات درخواستی پنجره تکمیل سفارش را با دقت تکمیل کرده و سپس دکمه انتخاب شیوه ای ارسال را کلیک کنید.
  4. در این مرجله بطور دلخواه گزینه روش ارسال را انتخاب و سپس دکمه انتخاب شیوه ای پرداخت را کلیک کنید.
  5. نوع پرداخت هزینه کالای سفارش داده خود را در این مرحله مشخص کنید و دکمه مشاهده پیش فاکتور را کلیک کنید.
  6. پیش فاکتور نهایی مشاهده شده در صورت صحت اطلاعات دکمه ثبت نهایی سفارش را کلیک کنید.
  7. اطلاعات مبلغ واریزی را از منو ثبت اطلاعات پرداخت وارد سیستم نمائید.
  8. کد رهگیری سفارش را نیز نزد خود برای پیگیری و رهگیری سفارش نگه دارید.